top of page

 

Deutsch / עברית

תרגום עוקב גרמנית > עברית > גרמנית
תרגום לעיתונות הכתובה
לוקליזציה והבטחת איכות
ניהול פרויקטים רב-לשוניים
כתבי עת מדעיים
ספרי מחקר
תרגום עוקב בפגישות עבודה
ספרי מופת
קרנות ונציגויות מגרמניה ומישראל
תרגום טקסטים ספרותיים לכתבי עת
מידענות
bottom of page